Thursday, July 29, 2010

Joke malam

Suatu hari nJeng Sultan merasa bosen. Beliau pengin tertawa, kemudian beliau memanggil jongos-nya." Cobak, kau bikin cerita dalam 100 kata yang depannya pake hurup " J " ......tapi harus ada artinya ya ..." Wah....baik ki " kata jongos dalam hati.Setelah berpikir sejenak maka mulailah dia bercerita :"Jeng Juminten janda judes, jelek jerawatan, jari jempolnya jorok. Jeng juminten jajal jualan jamu jarak jauh Jogja-Jakarta. Jamu jagoannya jamu jahe. "Jamu-jamuuu…, jamu jahe -- jamu jaheee…!" Juminten jerit-jerit jajakan jamunya, jelajahi jalanan. Jariknya jatuh, Juminten jatuh jumpalitan. Jeng Juminten jerit-jerit: "Jarikku jatuh, jarikku jatuh…" Juminten jengkel, jualan jamunya jungkir-jungkiran, jadi jemu juga. Juminten jumpa Jack, jejaka Jowo jomblo, juragan jengkol, jantan, juara judo. Jantungnya Jeng Juminten janda judes jadi jedag-jedug. Juminten janji jera jualan jamu, jadi julietnya Jack. Johny justru jadi jealous Juminten jadi juliet-nya Jack. Johny juga jejaka jomblo, jalang, jangkung. Julukannya, Johny Jago Joget. "Jieehhh, Jack jejaka Jawa, Jum?" joke-nya Johny. Jakunnya jadi jungkat-jungkit jelalatan jenguk Juminten."Jangan jealous, John…" jawab Juminten. Johny jambret, jagoannya jembatan Joglo jarinya jawil-jawil Juminten. Juminten jerit-jerit: "Jack, Jack, Johny jahil, jawil-jawil!!!"Jack jegal Johny, Jebreeet…, Jack jotos Johny. Jidatnya Johny jenong, jadi jontor juga jendol… jeleekk. "John, jangan jahilin Juminten…!" jerit Jack. Jantungnya Johny jedot-jedotan, "Janji, Jack? Janji… Johnny jera," jawab Johny. Jumpalagi, jek…!!!**Jeringatan: Jangan joba-joba jikin jerita jayak jini jagi ja…!!! JUSAHSent from my CoolBerry®
◄ Posting Baru Posting Lama ►